پارتیشن پاراوان اداری

پاراوان اداری

پاراوان اداری چیست؟ به طور معمول، برای تفکیک فضا به منظور تنوع در یک محیط اداری از پاراوان اداری استفاده می کنند. در واقع پاراوان اداری هم چون پارتیشن اداری متحرک عمل می کند. پاراوان اداری می تواند، در حمایت از تمرکز کارمند، همکاری، صمیمیت و در عین حال دارا بودن حریم خصوصی در فضای […]