پارتیشن اداری مدرن چیست؟

پارتیشن-اداری-مدرن

زمان، عامل مدرنیته شدن بسیاری از اجناس اطراف است، پس پارتیشن اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. پارتیشن اداری مدرن در یک دفتر دائمی یا موقتی عامل هویت بخشی است. پارتیشن اداری مدرن به جهت زیباسازی و ساختن یک دیوار موقتی که نیمی از سر و صدایی یا آشفتگی های یک محیط اداری را […]